Log in

One click and you are in

Login with Facebook Login with Google

Why sign up and log in

Guitar Tabs Explorer
Yano chords for Hallelujah

Guitar chords with lyrics

Tuning: Standard (E A D G B E)


Intro:
A chord diagramG+G A chord diagramE minorEm A chord diagramG+G A chord diagramE minorEm
Bersikulo 1:
 A chord diagramG+G         A chord diagramE minorEm
Ito raw ang lihim na himig
   A chord diagramG+G          A chord diagramE minorEm
Inawit ni David at Diyos ay napa-ibig
  A chord diagramC majorC        A chord diagramD MajorD        A chord diagramG+G   A chord diagramD MajorD
Ngunit sa iyo ang musika'y walang halaga
    A chord diagramG+G     A chord diagramC majorC      A chord diagramD MajorD
Ito ang lahat, ika-apat, ika-lima
  A chord diagramE minorEm      A chord diagramC majorC
Munting luhong biglang lipad
  A chord diagramD MajorD      A chord diagramB7B7       A chord diagramE minorEm
Lingid sa haring may akda ng Aleluya


Korus:
   A chord diagramC majorC    A chord diagramE minorEm   A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G  A chord diagramD MajorD  A chord diagramG+G
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Alel-u-u-u-yah...

A chord diagramG+G A chord diagramE minorEm A chord diagramG+G A chord diagramE minorEm


Bersikulo 2:
 A chord diagramG+G        A chord diagramE minorEm
Nanalig ka ngunit balisa
  A chord diagramG+G            A chord diagramE minorEm
Sa liwanag ng buwan, sa hubad nyang ganda
  A chord diagramC majorC       A chord diagramD MajorD       A chord diagramG+G
Nasilaw ka, ang diwa mo ay napatda
A chord diagramG+G     A chord diagramC majorC    A chord diagramD MajorD
Mga bisig moy iginapi
 A chord diagramE minorEm      A chord diagramC majorC
Nanghina ka at ginupitan ka
  A chord diagramD MajorD    A chord diagramB7B7      A chord diagramE minorEm
Hinugot sa iyong labi ay Aleluya

Korus:
   A chord diagramC majorC    A chord diagramE minorEm   A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G  A chord diagramD MajorD  A chord diagramG+G
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Alel-u-u-u-yah...

A chord diagramG+G A chord diagramE minorEm A chord diagramG+G A chord diagramE minorEm


Bersikulo 3:
 A chord diagramG+G       A chord diagramE minorEm
Irog nakita ko na ito
   A chord diagramG+G        A chord diagramE minorEm
Ang silid na ito ay kilala ko
 A chord diagramC majorC        A chord diagramD MajorD       A chord diagramG+G   A chord diagramD MajorD
Mag-isa sa buhay bago ka nasilayan
A chord diagramG+G        A chord diagramC majorC     A chord diagramD MajorD
Ang tayog ng watawat mo riyan
  A chord diagramE minorEm        A chord diagramC majorC
Pag-ibig ay 'di pag-uunahan
  A chord diagramD MajorD        A chord diagramB7B7     A chord diagramE minorEm
Kundi malamig at basag na Aleluya


Korus:
   A chord diagramC majorC    A chord diagramE minorEm   A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G  A chord diagramD MajorD  A chord diagramG+G
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Alel-u-u-u-yah...

A chord diagramG+G A chord diagramE minorEm A chord diagramG+G A chord diagramE minorEm


Bersikulo 4:
   A chord diagramG+G       A chord diagramE minorEm
Dati rati ay nailalahad mo
   A chord diagramG+G      A chord diagramE minorEm
Bawat kislot ng pang-aakit
  A chord diagramC majorC       A chord diagramD MajorD      A chord diagramG+G   A chord diagramD MajorD
Lahat ngayon ay iyong pinagkakait
   A chord diagramG+G       A chord diagramC majorC    A chord diagramD MajorD
Limot mo na ba sa ating pagsiping
  A chord diagramE minorEm      A chord diagramC majorC
Indayog rin ng banal na langit
  A chord diagramD MajorD     A chord diagramB7B7      A chord diagramE minorEm
At bawat haling-hing ay Aleluya


Korus:
   A chord diagramC majorC    A chord diagramE minorEm   A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G  A chord diagramD MajorD  A chord diagramG+G
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Alel-u-u-u-yah...

A chord diagramG+G A chord diagramE minorEm A chord diagramG+G A chord diagramE minorEm


Bersikulo 5:
  A chord diagramG+G        A chord diagramE minorEm
Marahil ay may Diyos sa mundo
  A chord diagramG+G       A chord diagramE minorEm
Ngunit pag-ibig ang pawang naituro
  A chord diagramC majorC       A chord diagramD MajorD     A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
Ay ang unang pagpisil ng gatilyo
   A chord diagramG+G        A chord diagramC majorC    A chord diagramD MajorD
Hindi pag-iyak na dinig sa dilim
  A chord diagramE minorEm       A chord diagramC majorC
Hindi pagliwag ng paningin
  A chord diagramD MajorD        A chord diagramB7B7     A chord diagramE minorEm
Kundi malamig at basag na Aleluya


Korus:
   A chord diagramC majorC    A chord diagramE minorEm   A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G  A chord diagramD MajorD  A chord diagramG+G
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Alel-u-u-u-yah...

A chord diagramG+G A chord diagramE minorEm


Bersikulo 6:
  A chord diagramG+G        A chord diagramE minorEm
Sabi mo'y dinungisan ko sya
  A chord diagramG+G       A chord diagramE minorEm
Di ko naman sya kilala
  A chord diagramC majorC       A chord diagramD MajorD        A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
Kung ganun man ay ano naman yun sa iyo
   A chord diagramG+G        A chord diagramC majorC    A chord diagramD MajorD
May silab ng apoy bawat kataga
  A chord diagramE minorEm      A chord diagramC majorC
Hindi na iba sa iyong tenga
  A chord diagramD MajorD    A chord diagramB7B7     A chord diagramE minorEm
Banal man o basag na Aleluya


Korus:
   A chord diagramC majorC    A chord diagramE minorEm   A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G  A chord diagramD MajorD  A chord diagramG+G
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Alel-u-u-u-yah...

A chord diagramG+G A chord diagramE minorEm


Bersikulo 7:
  A chord diagramG+G        A chord diagramE minorEm
Ginawa kong lahat ngunit kapos
  A chord diagramG+G       A chord diagramE minorEm
Walang madama tinangkang mahaplos
  A chord diagramC majorC        A chord diagramD MajorD         A chord diagramG+G   A chord diagramD MajorD
Pagdulog sa iyo ay walang pagsisinungaling
  A chord diagramG+G      A chord diagramC majorC    A chord diagramD MajorD
Lahat man ay mauwi sa wala
  A chord diagramE minorEm      A chord diagramC majorC
Heto ako Diyos, nanghaharana
  A chord diagramD MajorD      A chord diagramB7B7       A chord diagramE minorEm
Tanging salita sa aking dila ay Aleluya


Korus:
   A chord diagramC majorC    A chord diagramE minorEm   A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G  A chord diagramD MajorD  A chord diagramG+G   A chord diagramD MajorD
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Alel-u-u-u-yah....
   A chord diagramC majorC    A chord diagramE minorEm   A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G  A chord diagramD MajorD  A chord diagramG+G   A chord diagramD MajorD
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Alel-u-u-u-yah....

Almost there ...

Sign in to get your own page with links to favourite songs and more. You are just one click away...

Login with Facebook Login with Google