Rey Valera chords and tabs

Most popular songs by Rey Valera are Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko, Kumusta Ka, Pangako Sayo, Kung Kailangan Mo Ako, Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko Acoustic.

Browse our Rey Valera collection

Kahit maputi na ang buhok ko (Chords)Guitar chords
Kahit maputi na ang buhok ko acoustic (Chords)Guitar chords
Kumusta ka (Chords)Guitar chords
Kung kailangan mo ako (Chords)Guitar chords
Pangako sayo (Chords)Guitar chords
Pangako sayo (Tabs)Guitar tabs
Valera medley and saling ket (Chords)Guitar chords