Log in

One click and you are in

Login with Facebook Login with Google

Why sign up and log in

Guitar Tabs Explorer
Rivermaya guitar tabs for Banda ng bayan acoustic

Guitar tabs with lyrics

Intro:

  A chord diagramD MajorD   A chord diagramA augmentedA   A chord diagramE minorEm    A chord diagramG+G    A chord diagramB minorBm   A chord diagramA augmentedA
e--222-|------|-------|---333--|---222--|-------|
b--333-|--000-|-------|---333--|---333--|--000--|
g--222-|--222-|--xxx--|---000--|---444--|--222--|
D------|--222-|--222--|---000--|---444--|--222--|
A------|------|--222--|---222--|---222--|-------|
E------|------|-------|---333--|--------|-------|
Verse:

  A chord diagramD MajorD    A chord diagramG+G   A chord diagramB minorBm
e--333-|---333--|--222--|
b--222-|---333--|--333--|
g--333-|---000--|--444--|
D------|---000--|--444--|
A------|---222--|--222--|
E------|---333--|-------|

  Then Switch

  A chord diagramD MajorD    A chord diagramF# minorF#m  A chord diagramG+G      A chord diagramF# minorF#m  A chord diagramG+G
e--222--|--xx--|--333--|  ---222--|---333---|
b--333--|--22--|--333--|  ---222--|---333---|
g--222--|--22--|--000--|  ---222--|---000---|
D-------|--44--|--000--|  ---444--|---000---|
A-------|--44--|--222--|  ---444--|---222---|
E-------|--22--|--333--|  ---222--|---333---|


Chorus:
  A chord diagramD MajorD   A chord diagramB minorBm   A chord diagramG+G    A chord diagramA augmentedA
e--222--|-222-|--333--|--------|
b--333--|-333-|--333--|--000---|
g--222--|-444-|--000--|--222---|
D-------|-444-|--000--|--222---|
A-------|-222-|--222--|--------|
E-------|-----|--333--|--------|

Bridge:
  A chord diagramC majorC    A chord diagramD MajorD    A chord diagramC majorC    A chord diagramD MajorD
e------|--222--|-------|--222--|
b--111-|--333--|--111--|--333--|
g--000-|--222--|--000--|--222--|
D--222-|-------|--222--|-------|
A--333-|-------|--333--|-------|
E------|-------|-------|-------|

Then Switch
 A chord diagramE minorEm    A chord diagramG+G           A chord diagramG+G  A chord diagramD MajorD   A chord diagramA minorAm  A chord diagramC majorC
e-------|--333--|       .--33---222---------------.
b-------|--333--| Then Switch .--33---333---11----11----.
g-------|--000--|       .--00---222---22----00----.
D--222--|--000--|       .--00---------22----22----.
A--222--|--222--|       .--22---------------33----.
E-------|--333--|       .--33---------------------.


Lryics:

Nagsisimula pa lang, Teka muna
Pakinggan niyo kami kung ayos lang
Hindi naman kailangan pagpilitan
Kung ayaw mo,kung ayaw mo. ok lang


Chorus:

Ang sarap ng buhay, Mga maliliit na bagay
Nagdadagdag ng kulay sa kapaligiran
Mga problemang nakakantahan


Verse 2:

Ang pagmahala walang katulad
Ang hirap ng buhay, Sinabi mo pa
Pero nagagawan ng paraan
Harapin ang,harapin ang katotohan


Chorus:

Ang sarap ng buhay, Mga maliliit na bagay
Nagdadagdag ng kulay sa kapaligiran

Takbo ng mundo ay nasasabayan
Pagpugay, kami ay nagbibigay pugay
Saming mga kasama, nakasama tuloy ang ligaya


Bridge:

Tara sumama, umawit ka
Lagyan ng boses ang musika
Sama sama tayo
Walang iwanan
Tayo po,tayo po ang banda ng bayan
Tara sumama, umawit ka
Lagyan natin ng boses ang musika.

Other versions of Banda Ng Bayan Acoustic

Banda ng bayanChords

Almost there ...

Sign in to get your own page with links to favourite songs and more. You are just one click away...

Login with Facebook Login with Google