Log in

One click and you are in

Login with Facebook Login with Google

Why sign up and log in

Guitar Tabs Explorer
Musikatha guitar chords for Sambahin ka

Guitar chords with lyrics

Intro 1: A chord diagramB minorBm  F#m/A  A chord diagramB/D#B/D#  A chord diagramE minorEm
     A chord diagramD/AD/A Gm6/A


Intro 2: A chord diagramD MajorD A chord diagramFF A chord diagramD/F#D/F#  A chord diagramG MajorG  A chord diagramCm7Cm7
     A chord diagramD MajorD A chord diagramFF A chord diagramD/F#D/F#  A chord diagramG MajorG  A chord diagramA majorA
Verse:
 A chord diagramD MajorD             A chord diagramD/F#D/F#
 Ika’y sadyang kahanga hanga

        A chord diagramGm7Gm7       A chord diagramGm6Gm6
Kahit na ulit ulitin ko, sabihin ko

 A chord diagramD MajorD          A chord diagramD/F#D/F#
 Mahirap man isalarawan ang damdamin

  A chord diagramG MajorG      A chord diagramGm6Gm6
Aawitin ko O aking Diyos


(Gamitin lang sa pangalawang paggamit ng Verse)
  A chord diagramG MajorG      A chord diagramA11A11      A chord diagramA majorA
Aawitin ko O aking Diyos


Pre Chorus:
    A chord diagramB minorBm       F#m/A        A chord diagramGm7Gm7
Kung ang laman ng puso ko’y naawit na

  A chord diagramD/F#D/F#     A chord diagramE minor 7Em7           A chord diagramC7C7
Maging sa kahuli hulihang hininga

   A chord diagramC9C9
Ang nais ko ay

(Gamitin lang sa pangalawang paggamit ng Pre Koro’)
   A chord diagramC9C9   A chord diagramA11A11
Ang nais ko ay


Chorus:
 A chord diagramD MajorD     A/D   A chord diagramB11B11     A chord diagramB/D#B/D#
Sambahin Ka, sambahin Ka

 A chord diagramE minor 7Em7         A chord diagramD/F#D/F#
Ang aking katugunan

   A chord diagramGm7Gm7      A chord diagramA majorA   A chord diagramA/C#A/C#
Sa‘yong kadakilaan ay

 A chord diagramD MajorD     A/D   A chord diagramB11B11     A chord diagramB/D#B/D#
Sambahin Ka, sambahin Ka

 A chord diagramE minor 7Em7          A chord diagramD/F#D/F#
Ang tanging kadahilanan

 A chord diagramG MajorG        A chord diagramA majorA   A chord diagramD/F#D/F#
Ng buhay ko’t kalakasan

 A chord diagramG MajorG              A chord diagramA majorA
 ‘Di man sapat lahat ng nalalamang himig


(Gamitin kapag babalik ng Verse)
 A chord diagramG/BG/B            A chord diagramE minor 7Em7
 Ngunit Sa‘yo ay aawiti

     A chord diagramC9C9   A chord diagramD MajorD  A chord diagramFF  A chord diagramD/F#D/F#    A chord diagramG MajorG   A chord diagramA majorA
Ang pag ibig ko


(Gamitin kapag uulitin ang Chorus)
 A chord diagramG/BG/B            A chord diagramE minor 7Em7       A chord diagramA11A11   A chord diagramA/C#A/C#
 Ngunit Sa‘yo ay aawitin ang pag i big


(Gamitin kapag pupunta ng Bridge)
 A chord diagramG/BG/B            A chord diagramE minor 7Em7
 Ngunit Sa‘yo ay aawitin

    A chord diagramA11A11   A chord diagramA/C#A/C#   A chord diagramD MajorD   A chord diagramE minorEm  A chord diagramD/F#D/F#
Ang pag i big  ko


Bridge:
 A chord diagramG MajorG  A chord diagramA/GA/G    A chord diagramG MajorG   A chord diagramA majorA
Wo oh, luwalhati sa ‘Yong pangalan

 A chord diagramG/BG/B       A chord diagramA/C#A/C#          A chord diagramD/F#D/F#
Wo oh, pagsambang walang hangganan

 A chord diagramG MajorG  A chord diagramA/GA/G    A chord diagramG MajorG    A chord diagramA majorA     A chord diagramF#F#    A chord diagramBsus4Bsus4     A chord diagramBB  A chord diagramA/C#A/C#   A chord diagramB/D#B/D#   A chord diagramE minorEm  A chord diagramD/F#D/F#
Wo oh, banal at makapangyarihang Diyos

(Gamitin kapag pupuntang Chorus(Key of A chord diagramE MajorE))
 A chord diagramG MajorG  A chord diagramA/GA/G    A chord diagramG MajorG    A chord diagramA majorA     A chord diagramF#F#    A chord diagramBsus4Bsus4     B/A   E/G#   A chord diagramF# minorF#m   A chord diagramB11B11   A chord diagramB/D#B/D#
Wo oh, banal at makapangyarihang Diyos


Chorus:(Key of A chord diagramE MajorE)
 A chord diagramE MajorE     B/E   A chord diagramC#11C#11     C#/F
Sambahin Ka, sambahin Ka

 A chord diagramF#m7F#m7         E/G#
Ang aking katugunan

   A chord diagramA majorA      A chord diagramBB   A chord diagramB/D#B/D#
Sa‘yong kadakilaan ay

 A chord diagramE MajorE     B/E   A chord diagramC#11C#11     C#/F
Sambahin Ka, sambahin Ka

 A chord diagramF#m7F#m7          E/G#
Ang tanging kadahilanan

 A chord diagramA majorA        A chord diagramBB   E/G#
Ng buhay ko’t kalakasan

 A chord diagramA majorA              A chord diagramBB
 ‘Di man sapat lahat ng nalalamang himig

 A chord diagramA/C#A/C#            A chord diagramF#m7F#m7        A chord diagramBB
 Ngunit Sa‘yo ay aawitin ang pag ibig


Pagtatapos:
 A chord diagramE MajorE      E/D    A chord diagramA majorA   Am/C    A/D
Sambahin Ka

Almost there ...

Sign in to get your own page with links to favourite songs and more. You are just one click away...

Login with Facebook Login with Google