Log in

One click and you are in

Login with Facebook Login with Google

Why sign up and log in

Guitar Tabs Explorer
Malayang Pilipino chords for Ang lahat ay magsasaya

Ang Lahat Ay Magsasaya chords by Malayang Pilipino

Malayang Pilipino chords for Ang lahat ay magsasaya

Guitar chords with lyrics

ANG LAHAT AY MAGSASAYA
Malayang Pilipino


[Intro]

A chord diagramD MajorD A chord diagramB minorBm A chord diagramC majorC A chord diagramBb majorBb
[ A chord diagramFF A chord diagramC majorC A chord diagramG+G A chord diagramA augmentedA A chord diagramA/C#A/C# A chord diagramD MajorD ]


[Verse]

A chord diagramD MajorD         A chord diagramD/F#D/F#
 Dakilang biyaya, kami'y pinalaya
           A chord diagramG+G
Mula sa bihag ng kasalanan
A chord diagramD MajorD     D/F     A chord diagramE minorEm  A chord diagramG+G
 Pinatawad, pinagpala ng lubusan


[Pre-Chorus]

A chord diagramE minorEm         A chord diagramA augmentedA
 'Di mapipigil ang pagsamba sa Iyo
A chord diagramE minorEm            A chord diagramA augmentedA
 Hesus, dakila Kang totoo


[Chorus]

A chord diagramD MajorD           A chord diagramB minorBm
 Ang lahat ay magsasaya
          A chord diagramC majorC
Hesus, papupurihan Ka
            A chord diagramC majorC  A chord diagramA augmentedA
Ikaw lamang ang aming pag-asa
A chord diagramD MajorD           A chord diagramB minorBm
 Ang lahat ay magsasabi
         A chord diagramC majorC
Ang lahat ay luluhod
            A chord diagramC majorC   A chord diagramA augmentedA
Hesus, Ikaw lamang ang Panginoon

[Interlude]

A chord diagramD MajorD A chord diagramB minorBm A chord diagramC majorC A chord diagramBb majorBb
[ A chord diagramFF A chord diagramC majorC A chord diagramG+G A chord diagramA augmentedA A chord diagramA/C#A/C# A chord diagramD MajorD ]

[Instrumental]

 A chord diagramD MajorD A chord diagramC majorC A chord diagramC majorC
 A chord diagramE minorEm A chord diagramD/F#D/F# - A chord diagramG+G A chord diagramA augmentedA - A chord diagramB minorBm A chord diagramBb majorBb


[Chorus 2]

A chord diagramE MajorE           A chord diagramC# minorC#m
 Ang lahat ay magsasaya
          A chord diagramD MajorD
Hesus, papupurihan Ka
            A chord diagramD MajorD  A chord diagramBB
Ikaw lamang ang aming pag-asa
A chord diagramE MajorE           A chord diagramC# minorC#m
 Ang lahat ay magsasabi
         A chord diagramD MajorD
Ang lahat ay luluhod
            A chord diagramD MajorD   A chord diagramBB
Hesus, Ikaw lamang ang Panginoon


[Outro]

A chord diagramE MajorE A chord diagramC# minorC#m A chord diagramD MajorD
[ A chord diagramE MajorE A chord diagramC# minorC#m A chord diagramBB A chord diagramA augmentedA ]

Almost there ...

Sign in to get your own page with links to favourite songs and more. You are just one click away...

Login with Facebook Login with Google