Log in

One click and you are in

Login with Facebook Login with Google

Why sign up and log in

Guitar Tabs Explorer
Jackie Chan chords for Nan zi han

Chords with lyrics

Title    : Nan Zi Han ( ? )
Artist    : Jackie Chan ( ?)
Original Key : Chord diagramG+G

This is the Mandarin version of "I'll Make a Man Out of You" (Mulan OST).
Chords following pinyin lyrics.


Intro:

Chord diagramG+G


Verse 1:

Chord diagramE minorEm    Chord diagramD MajorD    Chord diagramG+G         Chord diagramAm7Am7   Chord diagramD MajorD
 Da jia tong xin zuo zhan, rang xiong nu jue wang
 ? ? ? ? ? ?
Chord diagramE minorEm    Chord diagramD MajorD    Chord diagramG+G        Chord diagramAm7Am7   Chord diagramD MajorD
 Wei he zhe qun shi bing dou xiang ge gu niang
 ? ? ? ? ? ?
    Chord diagramC majorC         Chord diagramD MajorD
Ni men ben zuo, san man, you niu nie
 ? ? ? ? ??
    Chord diagramG+G         Chord diagramC majorC
Wo hui gai bian ni de qian tu
 ? ? ? ?
      Chord diagramC majorC     Chord diagramD MajorD      Chord diagramE minorEm Chord diagramD MajorD Chord diagramE minorEm
Yao cheng wei nan zi han bu ren shu
 ? ? ? ??

Verse 2:

Chord diagramE minorEm   Chord diagramD MajorD   Chord diagramG+G       Chord diagramAm7Am7    Chord diagramD MajorD
 Za wen ni de bu lv, nei xin yao jian ding
 ? ? ? ? ? ?
Chord diagramE minorEm    Chord diagramD MajorD    Chord diagramG+G         Chord diagramAm7Am7   Chord diagramD MajorD
 Kai kuo ni de xiong jin, qiu sheng yao jue xin
 ? ? ? ? ? ?
     Chord diagramC majorC        Chord diagramD MajorD
Dan xiao you hai pa xin luan ru ma
 ? ? ? ? ?
     Chord diagramG+G        Chord diagramC majorC
Ni jing huang mang ran wu zhu
 ? ? ??
      Chord diagramC majorC     Chord diagramD MajorD      Chord diagramE minorEm Chord diagramD MajorD Chord diagramE minorEm
Yao cheng wei nan zi han bu ren shu
 ? ? ? ??

Pre-Chorus:

Chord diagramC majorC          Chord diagramD MajorD
Wo qi chuan ru niu kuai duan qi
 ? ? ? ?
Chord diagramBm7Bm7        Chord diagramE minorEm
Xi fang ji le deng wo guang lin
 ? ? ? ?
Chord diagramD MajorD            Chord diagramG+G        Chord diagramC majorC
Wo kan da jia quan dou bei ta xia sha liao
 ? ? ? ? ??
Chord diagramC majorC        Chord diagramD MajorD
Ta men dan zhan you xin jing
 ? ? ??
Chord diagramBm7Bm7        Chord diagramE minorEm
Wo de shen fen hai shi mi mi
 ? ? ? ?
Chord diagramD MajorD            Chord diagramG+G        Chord diagramC majorC
Diao dao shui li ke hui yao le wo xiao ming
 ? ? ? ? ??


Chorus:

Chord diagramC majorC       Chord diagramC majorC       Chord diagramD MajorD      Chord diagramB7B7    Chord diagramE minorEm
(Nan zi han) Xing dong kuai su xiang na jiang he tuan ji
( ? ? ? ? ? ? ?
Chord diagramC majorC       Chord diagramC majorC      Chord diagramD MajorD      Chord diagramB7B7   Chord diagramE minorEm
(Nan zi han) Po huai li xiang na feng bao wu qing
( ? ? ? ? ? ??
Chord diagramC majorC       Chord diagramC majorC       Chord diagramD MajorD       Chord diagramB7B7   Chord diagramE minorEm
(Nan zi han) Man qiang re xue xiang na ye huo ya jing
( ? ? ? ? ? ? ?
Chord diagramC majorC            Chord diagramD MajorD      Chord diagramE minorEm Chord diagramD MajorD Chord diagramE minorEm
Shen chu gui mo xiang na an ye de e meng
 ? ? ? ? ??


Verse 3:

Chord diagramF# minorF#m     Chord diagramE MajorE   Chord diagramA augmentedA         Chord diagramB minorBm   Chord diagramE MajorE
 Shi guang hao bu liu qing xiong nu kuai bi jin
 ? ? ? ? ??
 Chord diagramF# minorF#m    Chord diagramE MajorE   Chord diagramA augmentedA         Chord diagramB minorBm   Chord diagramE MajorE
 Ting cong wo de zhi ling cai neng gou huo ming
 ? ? ? ? ??
      Chord diagramD MajorD       Chord diagramE MajorE
Sha chang tai can ku xue guang sha lu
 ? ? ? ??
    Chord diagramA augmentedA      Chord diagramD MajorD
Ruo hai pa ta shang gui lu
 ? ? ??
     Chord diagramD MajorD     Chord diagramE MajorE     Chord diagramF# minorF#m Chord diagramE MajorE Chord diagramF# minorF#m
Yao cheng wei nan zi han bu ren shu
 ? ? ? ??


Chorus:

Chord diagramD MajorD       Chord diagramD MajorD       Chord diagramE MajorE      Chord diagramC#7C#7    Chord diagramF# minorF#m
(Nan zi han) Xing dong kuai su xiang na jiang he tuan ji
( ? ? ? ? ? ? ?
Chord diagramD MajorD       Chord diagramD MajorD      Chord diagramE MajorE      Chord diagramC#7C#7  Chord diagramF# minorF#m
(Nan zi han) Po huai li xiang na feng bao wu qing
( ? ? ? ? ? ??
Chord diagramD MajorD       Chord diagramD MajorD       Chord diagramE MajorE       Chord diagramC#7C#7  Chord diagramF# minorF#m
(Nan zi han) Man qiang re xue xiang na ye huo ya jing
( ? ? ? ? ? ? ?
 Chord diagramD MajorD            Chord diagramE MajorE     Chord diagramF# minorF#m Chord diagramE MajorE Chord diagramF# minorF#m
Shen chu gui mo xiang na an ye de e meng
 ? ? ? ? ??


Chorus:

Chord diagramD MajorD       Chord diagramD MajorD       Chord diagramE MajorE      Chord diagramC#7C#7    Chord diagramF# minorF#m
(Nan zi han) Xing dong kuai su xiang na jiang he tuan ji
( ? ? ? ? ? ? ?
Chord diagramD MajorD       Chord diagramD MajorD      Chord diagramE MajorE      Chord diagramC#7C#7  Chord diagramF# minorF#m
(Nan zi han) Po huai li xiang na feng bao wu qing
( ? ? ? ? ? ??
Chord diagramD MajorD       Chord diagramD MajorD       Chord diagramE MajorE       Chord diagramC#7C#7  Chord diagramF# minorF#m
(Nan zi han) Man qiang re xue xiang na ye huo ya jing
( ? ? ? ? ? ? ?
 Chord diagramD MajorD            Chord diagramE MajorE     Chord diagramF# minorF#m Chord diagramE MajorE Chord diagramF# minorF#m
Shen chu gui mo xiang na an ye de e meng
ⓘ Guitar chords for 'Nan Zi Han' by Jackie Chan, 成龍, a male pop artist. Jackie Chan was born in 1954.

Almost there ...

Sign in to get your own page with links to favourite songs and more. You are just one click away...

Login with Facebook Login with Google